กิจกรรม : ประชุมประชาคมท้องถิ่นประจำปี 2557
รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลสิชลจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยจัดประชุมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนองค์กรสตรี หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการระดมสมอง การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทำให้เทศบาลสามารถทราบสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. 2558 - 2564) และทบทวนการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560) ให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการมากที่สุด
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557    อ่าน 266 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**