กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2565

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิชล นายสุพล พูลสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสิชล มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย สิวะสุธรรม รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 66 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปท. เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้นายกศักดิ์ชัย สิวะสุธรรม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แสดงสัญลักษณ์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขององค์กร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**