ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสิชล มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน