ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 277 คน