ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 279 คน