ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชลได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน