ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 317 คน