ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เพื่อจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 357 คน