ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อกำหนดวันจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ของแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 291 คน