ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกร่องน้ำพรุลุงเนือง
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกร่องน้ำพรุลุงเนือง งบประมาณ 703,600 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 251 คน