ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสิชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสิชล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสิชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสิชล มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน