ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน