ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน