ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน