ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล แจ้งประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน