ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลสิชลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชลมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 อัตรา คือ
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 145 คน