ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์แผนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน