ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาสเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาสเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน