ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน