ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมจิดอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
  รายละเอียด : เทศบาลสิชลได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ของสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศก พ.ศ.2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน