ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิชล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสึมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิชล มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน