ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่สร้างถนน คสล. บริเวณสวนสาธารณะพรุกง
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่สร้างถนน คสล. บริเวณสวนสาธารณะพรุกง มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน