ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พรุกง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 687 คน