ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านมั่งคงโดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านมั่งคงโดยวิธีคัดเลือก มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน