ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน