ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลสิชล ที่ 182/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล มาเพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน