ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่นและครุภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้ง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่นและครุภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 665 คน