ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกังสะวิบูลย์
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกังสะวิบูลย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 569 คน