ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลได้มีคำสั่งเทศบาลทที่ 326 / 2552 ลว. 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(รายละอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 647 คน