ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การมอบอำนาจให้รงปลัเทศบาลรับผิดชอบและปฏบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลได้มีคำสั่งเทศบาลทที่ 82 / 2552 ลว. 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอำนาจให้รงปลัเทศบาลรับผิดชอบและปฏบัติราชการแทนปลัดเทศบาล จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(รายละอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 514 คน