ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนการขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ/สังคมสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการการขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ และสวัสดิการด้านอื่น ๆ (ตามเอกสารแนบ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทร 075- 535-525, 075-535-526
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 533 คน