ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (กองช่าง)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพัน์ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของกองช่างเทศบาลตำบลสิชล (ตามเอกสารแนบ) โดยสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือที่กองช่างเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-535-525, 075-535-526
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 583 คน