ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายแนวเขตประปา ถนนประชาสรรค์ ซอย 3,4
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขยายแนวเขตประปาถนนประชาสรรค์ ซอย 3, 4 โดยทำการวางท่อประปา HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 263 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกบแบบของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 เลขที่ 2556 ขน 04(3) และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชลเลขที่ 5/2556 โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 521 คน