ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงฆ่าสัตว์ ซอย 3
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงฆ่าสัตว์ ซอย 3 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยมกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 – 1.10 เมตร ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 800 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 8/2556
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน