ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 5) ของเทศบาลตำบลสิชลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 512 คน