ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 46 รายการ และครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 22 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 365 คน