ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์กีฬา
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 301 คน