ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศุภโยคพัฒนา
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ. ถ. 29-001 ถนนศุภโยคพัฒนา โดยก่อสร้างถนนกว้าง 5.50 – 13.80 เมตร ยาว 2,454 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 25,320 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 23/2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน