ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะพรุกง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะพรุกง ได้สนามกีฬากว้าง 44.00 – 61.00 เมตร ได้ความยาวรวม 190 เมตร โดยถมดินสูงจากระดับดินเดิมประมาณ 0.50 – 0.80 เมตร หรือได้พื้นที่ถมดินรวมไม่น้อยกว่า 8,207 ตารางเมตร พร้อมปลูกหญ้ามาเลย์หรือหญ้านวลน้อย เต็มพื้นที่ทั้งหมด ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 22/2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน