ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลสิชล ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนั้น จึงประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 333 คน