ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1๑2560
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1๑2560 และได้ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 322 คน