ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรถขยะมูลฝอยฯ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงรถขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5428 นครศรีธรรมราช (ราละเเอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 282 คน