ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามโครงการ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นฯ (รายละเอียดคามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน