ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิชล (พ.ศ. 2561 - 2564)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิชล (พ.ศ. 2561 - 2564) มาเพื่อทราบโโยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน