ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนบริเวณถนนรถไฟ ซอย ๖ เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้เกิดฝนตกหนักทำให้พื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [07 ธ.ค. 2564]
**
**
**
**
**