ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
11 มี.ค. 2556
102 เชิญร่วมประกวดนางนพมาศ/ธิดานพมาศ งานลอยกระทง 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
880
06 พ.ย. 2555
103 แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
795
19 ต.ค. 2555
104 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1154
19 ต.ค. 2555
105 การให้บริการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตของเทศบาล ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
19 ต.ค. 2555
106 รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
950
12 มี.ค. 2555
107 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
651
30 ธ.ค. 2554
108 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1045
25 พ.ย. 2554
109 การปรับปรุงและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
11 พ.ย. 2554
110 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
604
01 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15