ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
337
24 พ.ย. 2559
62 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
20 ก.ย. 2559
63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได่รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
16 ส.ค. 2559
64 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
436
09 ส.ค. 2559
65 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
20 มิ.ย. 2559
66 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
385
31 พ.ค. 2559
67 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
412
19 เม.ย. 2559
68 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
415
16 ก.พ. 2559
69 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
25 พ.ย. 2558
70 แผนการจัดเก็บค่าขยะและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
25 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14