ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์กีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
334
19 พ.ค. 2560
62 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิชล (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
330
01 พ.ค. 2560
63 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
295
01 พ.ค. 2560
64 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
27 มี.ค. 2560
65 ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
27 มี.ค. 2560
66 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
388
21 ก.พ. 2560
67 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
364
30 ธ.ค. 2559
68 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
419
30 ธ.ค. 2559
69 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
29 พ.ย. 2559
70 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
29 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15