ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 มอบอำนาจให้ ผอ.กองคลัง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
544
29 ธ.ค. 2553
122 ประกาศเทศบาลตำบลสิชลเรื่องการจัดเก็บแผนภาษีประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
597
28 ต.ค. 2553
123 ประกาศเทศบาลตำบลสิชลเรื่องปฏิบัติการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
28 ต.ค. 2553
124 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
631
05 ต.ค. 2553
125 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
944
13 ก.ค. 2553
126 การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
906
04 พ.ค. 2553
127 ประกาศการลดขั้นตอนการให้บริการและเวลาในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
610
20 ม.ค. 2553
128 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
480
06 ม.ค. 2553
129 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
10 พ.ย. 2552
130 การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
648
09 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15