ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
456
16 ก.พ. 2559
82 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
25 พ.ย. 2558
83 แผนการจัดเก็บค่าขยะและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
25 พ.ย. 2558
84 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
16 ต.ค. 2558
85 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
09 ต.ค. 2558
86 การกำหนดวันมาปฏิบัติราชการ จำนวนการลา จำนวนครั้งการมาสาย สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
02 ต.ค. 2558
87 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
356
01 ต.ค. 2558
88 ประกาศแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
497
25 ธ.ค. 2557
89 ประกาศแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
429
25 ธ.ค. 2557
90 แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
24 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15