ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1113
19 ต.ค. 2555
92 การให้บริการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตของเทศบาล ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
568
19 ต.ค. 2555
93 รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
912
12 มี.ค. 2555
94 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
615
30 ธ.ค. 2554
95 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
25 พ.ย. 2554
96 การปรับปรุงและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
575
11 พ.ย. 2554
97 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
563
01 พ.ย. 2554
98 เทศบลาตำบลสิชลแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
533
31 ต.ค. 2554
99 แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
28 ต.ค. 2554
100 นายกเทศมนตรีตำบลสิชลมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
489
27 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14